איגוד המפיקים לקולנוע ולטלוויזיה בישראל נוסד ב־1981 – הוותיק והראשון מבין איגודי היוצרים. הוא הנציג הבלעדי של מפיקי הקולנוע והטלוויזיה העצמאיים בישראל, אשר יוזמים ומפיקים הפקות מקוריות ופועלים לקידום תרבות הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית. האיגוד וולונטרי בפעולותיו ובהשתייכות אליו וממומן מכספי חבריו. 120 חברי האיגוד עוסקים בכל תחומי ההפקה: סרטי עלילה ישראליים וסרטי קו־פרודוקציה, דרמות טלוויזיה, תוכניות טלוויזיה, סרטי תעודה וסדרות תעודה, סרטי פרסומת, סרטי הדרכה, מיצגי מולטימדיה, סרטי תדמית ומכירות.

מטרות האיגודפתרון בעיות בתחום
קידום מקצוע ההפקה ומעמד המפיק בתור יזם ומוביל של הפקת המקור בישראל.

יצירת שינוי


הגברת ההכרה של הגופים המשדרים ושל הממסד התרבותי בחשיבות הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית, כאמצעי הבעה תרבותי ואומנותי מרכזי.

חשיבה מתקדמת


העמדת יצירת הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית במקום ראוי בסדר העדיפות התרבותי במדינת ישראל.

תחומי פעילותחקיקה ואכיפה

האיגוד יוזם ומקדם חוקים, תקנות וכללים המקדמים את היצירה המקורית במסגרת חוקי התקשורת לסוגיהם: ועדת פילבר, חוק הבזק, חוק הרשות השנייה, חוק רשות השידור וחוקים נוספים. הוא מוביל את יוזמת החקיקה של חוק הקולנוע, ושותף פעיל בשמירה על ביצועו לתועלת תעשיית הקולנוע. האיגוד גם עוקב אחר מימוש החוקים ואכיפתם, כדי להגדיל את משקלה הסגולי של הפקת המקור בכל גופי השידור המשדרים בישראל.

יחסי עבודה והסכמים בין איגודים

האיגוד עוסק בניהול משא ומתן ובחתימת הסכמים בין מפיקים לבין איגודי היוצרים, העובדים, המבצעים וגופי השידור, ומטפל בבוררויות ובענייני אתיקה מקצועית.

פרויקטים מיוחדים בתחום

האיגוד מפיק חומר מקצועי לתועלת המפיקים וגורמים בענף, ומפעיל אתר אינטרנט האוצר חומר מקצועי רב ומתעדכן תכופות. כמו כן, האיגוד מקיים את תחרות "יוצרים ברשת" בשיתוף משרד הכלכלה, מארגן כנסים בינלאומיים ועוד.

פעולות שיווק

האיגוד פועל בדרכים מגוונות לפריצה אל שווקים עולמיים: מכון היצוא, משרד המסחר והתעשייה, התאחדות התעשיינים, משרד החוץ, משרד התיירות, מכון הקולנוע ועוד. הוא עמל לשילוב ישראל בתוכניות אירופה המאוחדת ומקדם השתתפות שלה בשווקים ובפסטיבלים בעולם. האיגוד הקים פורום יצוא סרטים במכון היצוא, ופורום זה מאחד ומאגד ביעילות את כל התקציבים והידע המקצועי הקיים בכל הגופים המנויים לעיל לטובת ענף הסרטים בישראל.

שירות לחברי האיגוד

האיגוד מספק לחבריו עדכון שוטף על הנעשה בענף ועל פעולותיו; הוא מקיים אירועים, מארגן משלחות מפיקים מחו"ל לפגישות עם מפיקים ישראלים, דואג למבצעי הנחות בשירותים ענפיים שונים, ומעניק ייעוץ משפטי בתחומים שונים בענף.

יחסי ציבור

האיגוד פועל לעיגון מקומה של היצירה המקורית על המסכים, ויוזם פעולות הסברה בקרב מקבלי החלטות בכנסת, בממשלה ובציבור הרחב, שתכליתן קידום חקיקה, אכיפה ויצירת דעת קהל אוהדת להפקה המקורית בישראל.

אסף אמיר

טרנספקס הפקות
info@norma.co.il
035609311

יפעת פרסטלניק

יו"ר האיגוד
office@yifatfilms.co.il
03-5663882

מרק רוזנבאום

טרנספקס הפקות
marek@transfax.co.il
03-6871202

הלל רוזמן

טרנספקס הפקות
hillelpilpel@gmail.com

מיקה תימור

mikatimor@gmail.com

אדר שפרן

adarshafran@gmail.com

אודי סגל

udis@sumayoko.com
0775520333

אריק ברנשטיין

arik@alma-films.com
035224061

דוד מנדיל

dm@movieplus.info
03-51674373

ליאור ששון

culturelior@gmail.com

מיטל מימון

רכזת איגוד המפיקים

ליהי סבג

אחראית מדיה ושיווק

עמוס פרושן

רואה חשבון

ריקי כוכב

מנהלת חשבונות

עו"ד טוני גרינמן

יועץ משפטי

רונן בן טל

וועדת ביקורת

פליפה קוברסקי

וועדת ביקורת

ניצה גונן

וועדת ביקורת

bar