האסיפה הכללית השנתית של איגוד המפיקים- אנא אשרו הגעתכם.