HOT8 מזמין אתכם להגיש הצעות לסרטים תיעודיים

את הצעותיכם ניתן להגיש בין התאריכים: 30.11.2018 – 28.10.2018 הצעות לסרטים תיעודיים יוגשו באמצעות האתר בלבד, הצעות שיוגשו באמצעים אחרים לא ייבדקו. על טופס ההגשה להכיל את הפרטים הבאים: שם הסרט, פרטי המפיק, פרטי הבמאי ותקציר הסרט (עד 300 מילים).  בנוסף, לכל

קרא עוד

הצטרפו אלינו לאיגוד

הצטרפו לאיגוד המפיקים והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל