חברי הנהלה

אסף אמיר

טרנספקס הפקות
info@norma.co.il
035609311

יפעת פרסטלניק

יו"ר האיגוד
office@yifatfilms.co.il
03-5663882

מרק רוזנבאום

טרנספקס הפקות
marek@transfax.co.il
03-6871202

הלל רוזמן

טרנספקס הפקות
hillelpilpel@gmail.com

מיקה תימור

mikatimor@gmail.com

אדר שפרן

adarshafran@gmail.com

אודי סגל

udis@sumayoko.com
0775520333

אריק ברנשטיין

arik@alma-films.com
035224061

דוד מנדיל

dm@movieplus.info
03-51674373

ליאור ששון

culturelior@gmail.com

bar