בקשת הרשמה לחברות באיגוד במעמד של חבר

א. פרטים אישיים
כל השדות חובהב. נסיון קודם (בהפקה בלבד)

ציין\י אך ורק סרטים או הפקות טלוויזיה בהם ניתן לך התואר: "מפיק\ה". ציין\י רק סרטים בהם ניתנה לך כותרת של "מנהל\ת הפקה" או "מפיק\ה בפועל".
ציין\י לפחות סרט עלילה אחד ו\או 5 סרטים דוקומנטריים ו\או 10 סרטי פרסומת, ו\או 5 תכניות טלוויזיה \ סדרת טלוויזיה בעלת חמשה פרקים לפחות.
במידת הצורך, צרף\י דף ובו סרטים/פרטים נוספים לפי כל הסעיפים דלעיל.

שם הסרט סוג חברת הפקה שנה תפקיד


ג. ממליצים

ניתן לצרף מכתב חתום במקום חתימה על הטופס

שם חברה טלפון
ד. חתימה

חברותך באיגוד תיכנס לתוקף לאחר אישור הנהלת האיגוד לאחר הסדרת תשלום דמי החבר בהוראת קבע.

הננו מודים לך על האמון ועל הגשת בקשתך להצטרפות לאיגוד ומאחלים לך הצלחה.