fbpx
הגשת בקשות להשקעה בהשלמת הפקה לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא

קרן הקולנוע הישראלי מודיעה על מועד הגשת בקשות להשקעה בהשלמת הפקה
לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.

את הבקשה ניתן להגיש החל מיום שני ה-16 בדצמבר 2019 ועד יום ראשון ה-22 בדצמבר 2019 .
הגשת הבקשות להשקעה בהשלמת הפקה תעשה באופן מקוון באמצעות כניסה/ הרשמה
לאזור האישי באתר הקרן.

מידע על מסלולי ההשקעה בהפקה ניתן למצוא באתר הקרן: www.filmfund.org.il
או במשרדי הקרן: שד' יהודית 12 ,תל אביב, טל': 03-5628180​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
דילוג לתוכן