הוראת איגוד המפיקים להתנהלות ביום הבחירות ה-30.10.18

יום הבחירות המוניצפליות ב 30.10.18

עדכון עבור הפקות המצטלמות ביום הבחירות.

לא קיים כל דין או חיוב חוזי שמחייב מפיק לשלם לאיש צוות שכר ביום שבתון כאילו הוא יום שבת.

חברי אק"ט אינם "עובדים לכל דבר". הם פרילנסרים ולא חלים עליהם דיני העבודה החלים על עובדים.

במישור החוזי אין התאמה בין ההיגיון הסוציאלי המבורך שעומד מאחורי מתן יום מנוחה בשבתות וחגים לבין יום שבתון ב30.10.

יום מנוחה נועד לתת לעובד מנוחה ולאשר לו "למלא מצברים" וגם לקיים מצוות, ככל שהוא נוהג לקיימן.

לעומת זאת, שבתון ביום הבחירות נועד לאפשר ואף לעודד את האזרחיים לקיים את זכותם האזרחית לצאת ולהצביע. הוא לא נועד למנוחה או לקיום מצוות או "לצ'פר" מישהו.

איגוד המפיקים, יחד עם שאר האיגודים החיל על עצמו את ההסדר החל על עובדים שכירים ביחס לימי מנוחה למרות שכאמור מדובר ביחסי מזמין-קבלן. זאת,בשל ראיית החשיבות בקיום  ימי מנוחה גם למי שאינם עובדים שכירים.

מכיוון שכאמור יום השבתון אינו בא לאפשר מנוחה או קיום מצוות, אין לגזור גזירה שווה לגביו. הדרישה מהמפיק לשלם לעובד שעובד ביום שבתון שכר כאילו הוא יום שבת היא דירשה מופרכת ומשוללת כל קשר למציאות. אף תחנת טלוויזיה או כל גורם משדר אחרי לא נותן למפיק תוספת תקציבית על עבודה ביום הבחירות המוניצפליות.

בברכה

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל.

 

 

error: Content is protected !!
דילוג לתוכן