הצטרפות
לאיגוד

טופס הצטרפות לאיגוד
במעמד של חבר

א. פרטים אישיים
יש למלא את כל השדותב. נסיון קודם (בהפקה בלבד)

ציין/י אך ורק סרטים או הפקות טלוויזיה שבהם ניתן לך התואר "מפיק/ה". ציין/י רק סרטים שבהם ניתנה לך כותרת של "מנהל/ת הפקה" או "מפיק/ה בפועל".

ציין/י סרט עלילה אחד לפחות, ו/או חמישה סרטים דוקומנטריים, ו/או עשרה סרטי פרסומת, ו/או חמש תוכניות טלוויזיה, ו/או סדרת טלוויזיה בעלת חמישה פרקים לפחות.

במידת הצורך, צרף/י דף ובו סרטים/ פרטים נוספים לפי כל הסעיפים דלעיל.

שם הסרט סוג חברת הפקה שנה תפקיד


ג. ממליצים

אפשר לצרף מכתב חתום במקום חתימה על הטופס

שם חברה טלפון
ד. חתימה

חברותך באיגוד תיכנס לתוקף לאחר אישור הנהלת האיגוד ולאחר הסדרת תשלום דמי החבר בהוראת קבע.

אנו מודים לך על האמון ועל הגשת בקשתך להצטרפות לאיגוד ומאחלים לך הצלחה.

error: Content is protected !!
דילוג לתוכן