השקעה בהפקה של הקרן הקולנוע הישראלי 2018

קרן הקולנוע משקיעה בהפקתם של סרטים עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבית הקולנוע. הקרן מפרסמת מועד להגשת "חבילת הפקה" ובוחרת בהליך של קריאה ומיון את הפרויקטים בהם תשקיע באותה שנה. הקרן משקיעה בשלושה מסלולים עיקריים: המסלול המרכזי המיועד ליוצרי קולנוע עם ניסיון מוכח, מסלול הביכורים המיועד לבמאי סרט ראשון או שני והמסלול העצמאי המיועד לסרטים דלי תקציב.

במועד זה תתאפשר הגשה גם במסלול הקומדיה/סרטי ז'אנר. חבילות שיוגשו במסלול זה ייקראו ע"י יועצים אומנותיים נפרדים. בסרטי ז'אנר הכוונה לסרטי מדע בדיוני, אימה, אנימציה וכד'. במילוי פרטי ההגשה באתר יש לבחור בלשונית ג'אנר את הקטגוריה המתאימה (קומדיה, מד"ב, אימה או אנימציה).

הגשה במסלול סרטי הילדים תקבע לפי בחירת קהל היעד "לילדים ונוער" במילוי פרטי ההגשה באתר.

זכאים להגיש בקשה להשקעה בהפקה יוצרים ומפיקים אשר לא קיבלו תמיכה מקרן ציבורית אחרת הממומנת ע"י משרד התרבות והספורט.

ההגשה במסלול השקעה בהפקה מתבצעת דרך "האזור האישי" בדף הבית של האתר.

נוהל הגשה- מסלול מרכזי       הסבר אופן הגשת בקשה להשקעה מקוונת באתר

נוהל הגשה- מסלול ביכורים

נוהל הגשה- מסלול עצמאי

לתסריט המיועד לילדים או לילדים ונוער יש לבחור בלשונית "קהל יעד" באחת מהאפשרויות הבאות: ילדים או ילדים ונוער.

תסריט המיועד לקריאה במסגרת המסלול לסרטי "קומדיה/סרטי ז'אנר" יש לבחור בלשונית "הג'אנר" באחת מהאפשרויות הבאות: קומדיה, מד"ב, אימה או אנימציה.

אנו מבקשים להדגיש כי כל הפרטים והמסמכים המוגשים במסגרת חבילת ההפקה לרבות פרטי היוצרים (מפיק/ה, במאי/ת ותסריטאי/ת) הינם מחייבים.

* מפיק יהיה זכאי להגיש עד 2 פרוייקטים/ סרטים בכל מסלול.

* במאי ותסריטאי יהיו זכאים להגיש סך הכל שני פרויקטים/ סרטים בכל מועד השקעה בהפקה לאיזה מסלול שיבחר (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי) כאשר פרויקט אחד לפחות צריך להיות חדש שלא הוגש קודם לכן לקרן.

* ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לקבוצת קוראים/יועצים אמנותיים אחרת.