חברי הנהלה

אודי סגל

assaf@norma.co.i
assaf@norma.co.i

אמיר אסף

assaf@norma.co.i
Dm1@movieplus.info

מנדיל דוד

Dm1@movieplus.info
 
 
hillelpilpel@gmail.com

הלל רוזמן

hillelpilpel@gmail.com
arik@alma-films.com

ברנשטיין אריק

arik@alma-films.com
mikatimor@gmail.com

מיקה תימור

mikatimor@gmail.com
 
 
 
office@yifatfilms.co.il

יו"ר האיגוד - פרסטלניק יפעת

office@yifatfilms.co.il