חברי הנהלה

מרק רוזנבאום

marek@transfax.co.il

03-6871202

יפעת פרסטלניק- יו"ר האיגוד

office@yifatfilms.co.il

03-5663882

אסף אמיר

info@norma.co.il

035609311

אודי סגל

udis@sumayoko.com

0775520333

ליאור ששון

culturelior@gmail.com