המצגת הוצגה במהלך מפגש שעסק בנושא ההגשות, ומצורפת בקישור כאן.

במסגרת מפגש שקיימה קרן הקולנוע הישראלי בחודש שעבר, שעסק באופן הגשת בקשות להשקעה בפיתוח סרטים לקרן, הוצגה מצגת הנחיות מפורטת בנושא.

במצגת, שמצורפת בהמשך, ישנן הנחיות מפורטות להגשת בקשה להשקעה ב

הפקה, הנחיות למסמכים נלווים להגשת הבקשה ולחתימה על הסכם השקעה בהפקה.

כמו כן, באתר הקרן ניתן למצוא דוגמאות לכל המסמכים הנלווים לבקשת השקע

ה בהפקה ו/או השקעה בפיתוח, כמו גם דוגמאות והסברים לחתימה על הסכם השקעה בהפקה.

http://www.filmfund.org.il/index.asp?id=102&%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94