איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל – נוסד ב -1981 ותיק וראשון מבין איגודי היוצרים, הוא הנציג הבלעדי של המפיקים העצמאיים בישראל

פרופיל מפיקי הקולנוע והטלוויזיה העצמאיים בישראל יוזמים ומפיקים הפקה מקורית ופועלים לקידום תרבות הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית

.האיגוד הינו וולונטרי בפעולותיו ובהשתייכות אליו וממומן מכספי חבריו

120 חברי האיגוד עוסקים בכל תחומי ההפקה: סרטי עלילה ישראלים וקופרודוקציות , דרמות טלוויזיה, תכניות טלוויזיה, סרטי תעודה, סרטי פרסומת

.סרטי הדרכה, מיצגים במולטי מדיה, סרטי תדמית ומכירות

:מטרות האיגוד
להעמיד את יצירת הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית, במקום ראוי בסדר העדיפות התרבותי במדינת ישראל

להגביר את ההכרה של הגופים המשדרים והממסד התרבותי, בחשיבות הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית, כאמצעי הבעה תרבותי, אומנותי מרכזי

לקדם את מקצוע ההפקה ומעמדו של המפיק, כיזם וכמוביל את הפקת המקור בישראל

:תחומי הפעילות
איגוד המפיקים עוסק בנושאים ובבעיות הנוגעות לכלל העוסקים בענף ובתוך כך

 חקיקה ואכיפה. יוזם ומקדם חוקים, תקנות וכללים המקדמים את היצירה המקורית במסגרת חוקי התקשורת לסוגיהם: חוק הבזק, חוק הרשות השנייה, חוק רשות השידור וחוקים נוספים מוביל ושותף פעיל ליוזמת החקיקה של חוק הקולנוע ושמירה על ביצועו לתועלת תעשיית הקולנוע. עוקב אחר מימוש החוקים ואכיפתם, במטרה להגדיל את משקלה הסגולי של הפקת המקור, בכל גופי השידור המשדרים בישראל

 פעולות שיווק. האיגוד פועל במסגרות שונות לפריצה אל שווקים עולמיים, האיגוד פועל לשילוב ישראל בתכניות אירופה המאוחדת, קידם השתתפות ישראל בשווקים ובפסטיבלים בעולם. האיגוד הקים פורום יצוא סרטים במסגרת מכון היצוא, המאחד ומאגד ביעלות את כל התקציבים והידע המקצועי הקיים במסגרת כל הגופים המנויים לעיל, לענף הסרטים בישראל

 יחסי עבודה והסכמים בין איגודים. ניהול מו”מ וחתימת הסכמים בין מפיקים לאיגודי היוצרים, העובדים, המבצעים וגופי שידור, טיפול בבוררויות ובענייני אתיקה מקצועית

 פרויקטים מיוחדים. האיגוד מפיק חומר מקצועי לתועלת המפיקים וגורמים בענף, הקים אתר אינטרנט בו אצור חומר מקצועי רב המתעדכן חדשות לבקרים, יזם פרויקטים כגון “מפיקים למען הקהילה” , כנסים מקצועיים תחת הכותרת ” המפיק כיזם וכיוצר”, כנסים וסדנאות לטובת העשרת והתמקצעות תעשיית הקולנוע והטלוויזיה כולה

 שירות לחברי האיגוד. האיגוד מספק לחבריו עדכון שוטף על הנעשה בענף ועל פעולותיו, מקיים אירועים, מארגן משלחות מפיקים מחו”ל לפגישות עם מפיקים ישראלים, מארגן מבצעי הנחות בשירותים ענפיים שונים, ומעניק ייעוץ משפטי בתחומים שונים, ברמה הענפית יחסי ציבור

האיגוד מקיים פעולות לעיגון מקומה של היצירה המקורית על המסכים, יוזם פעולות הסברה אצל מקבלי החלטות בכנסת, בממשלה ובציבור הרחב, שתכליתם קידום חקיקה, אכיפה ויצירת דעת קהל אוהדת- להפקה המקורית בישראל

תקנון איגוד המפיקים 2017