קול קורא להצעת הגשות במסלול השלמה לסרטים עלילתיים באורך מלא

מיזם קולנוע דרום נגב מיסודם של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי והמכללה האקדמית ספיר מוציאים: קול קורא להצעת הגשות במסלול השלמה לסרטים עלילתיים באורך מלא.

ההגשה פתוחה בין התאריכים:
23.10.19-24.11.19

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp