עמותת נשים בתמונה, בשיתוף מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, קרן רבינוביץ' לאמנויות, קרן גשר לקולנוע רבעמותת נשים בתמונה, בשיתוף מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, קרן רבינוביץ' לאמנויות, קרן גשר לקולנוע רבתרבותי ואיגוד התסריטאים גאות להודיע על פתיחת ההרשמה לפרויקט מענקי פיתוח ליוצרות לשנת 2018.

במסגרת הפרויקט יוענקו השנה חמישה מענקי פיתוח בסך כולל של 290,000 ₪ ליוצרות קולנוע ישראליות. זוהי השנה השלישית במסגרתה מתקיים הפרויקט במתכונתו הנוכחית ומאפשר לנשים להתפנות לכתיבה שלסרט עלילתי באורך מלא. בין הזוכות במענקים בעבר: אפרת כורם על סרטה "בן זקן"; לירון בן שלוש, "את לילילה"; יעל קיים, "ההר". בשנת 2017 זכו במענק: סופי ארטוס, אילת דקל וליהי גיאת, מיכל ויניק, שמחה לבותמנה רוז פרץ.ע מותת נשים בתמונה נוסדה בשנת 2004 על ידי נעמה פריזנט-אורפז וענת שפרלינג, במטרה לעודד, לקדם ולתת במה לנשים יוצרות בטלוויזיה ובקולנוע בישראל. בימים אלו העמותה מתחדשת עם כניסתן של המנכ"ליות החדשות עטרה פריש וליאור אלפנט. העמותה ממשיכה לפעול במרץ כדי להבנות מערכת תומכת לנשים בקולנוע ולשנות את השיח התרבותי-קולנועי בישראל. זכאיות למענק: יוצרות עצמאיות ו/או מפיקות בעלות רקע מקצועי ואמנותי מוכח בתחומי הקולנוע והטלוויזיה,מי שסיימו מוסד אקדמי ללימודי קולנוע או שביימו סרט באורך 30 דקות לפחות שהוקרן באופן פומבי. המועד אינו פתוח לסטודנטיות.
תאריך אחרון לקבלת בקשות למענק הפיתוח: 2018.5.20 בשעה 59:23 .

כל מועמדות שתוגש לאחר המועד לא תוכל להשתתף.

שאלות ובירורים יש להפנות למייל: shira@writersguild.org.il

נהלי הגשה

http://www.writersguild.org.il/wp-content/uploads/2018/04/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-.pdf

נהלי הגשה -נהלי הגשה -פרויקט מענקי פיתוח תסריט לסרט עלילתי באורך מלא ליוצרות קולנוע
המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה:

• טופס בקשה• תקציר (סינופסיס)  בהיקף של 5-3 עמודים.  פונט 12 רווח רגיל. סך כל הדפים המוגשים בהצעה (כולל קו"ח והצהרת כוונות) לא יעלה על 7 עמודים.

• הצהרת כוונות של הפרויקט.

• קורות חיים של התסריטאית ו/או הבמאית כולל ניסיון מקצועי.

• דמי הרשמה בסך 70 ₪ ישולמו בהעברה בנקאית בלבד. פרטי חשבון: עמותת נשים בתמונה, בנק מזרחי טפחות בע"מ20 ,סניף 427 ,מספר חשבון: 435539( יש לשלוח אישור על ההעברה מצורף למייל בו נשלחו שאר המסמכים הדרושים).

הוראות הגשה:

1 .לאחר מילוי הטופס המקוון יש לשלוח את התקציר, הצהרת הכוונות וקורות החיים עד.Submissions@writersguild.org.il :לכתובת בלבד במייל 20.5.2018 -ה

2 .יש לאגד את המסמכים הנ"ל בקובץ WORD אחד, הכולל שורת כותרת ובה שםהפרויקט ושם המגישה(ללא עמוד שער), תקציר הפרויקט, הצהרת כוונות ולאחריו קורות החיים.

3 .יש לשלוח בנוסף למסמכי ההגשה אסמכתא על העברה בנקאית לעמותת נשים בתמונה ע"ס 70ש"ח .

4 .יש לכתוב בשורת הנושא של המייל את שם הפרויקט בלבד .

5 .לא יתקבלו בקשות למענקים עבור פרויקטים אשר קיבלו כבר תמיכה כספית מקרנות ישראליות הממומנות על ידי מועצת הקולנוע. התמיכה בתסריט שכבר נתמך ע"י גורם אחר,שאינו אחד מן הקרנות הציבוריות, תיבחן על פי גובה התמיכה ותנאיו של התומך.

6 .לא ניתן להגיש יותר מפרויקט אחד.

7 .ניתן להגיש פרויקטים אשר הוגשו למיזם בעבר ולא קיבלו מענק פיתוח.

בהצלחה!