רעידת האדמה בשוק היצירה המקורית-שאלות ותשובות- מאמר מערכת מאת איגוד היוצרים

רעידת האדמה בשוק היצירה המקורית – שאלות ותשובות   משרד התקשורת ומשרד האוצר מגבשים יחד שורת רפורמות בעלות השפעה רחבה על שוק היצירה המקורית, כשחלקן מקודמות כהצעות חוק נפרדות וחלקן צפויות להשתלב בחוק ההסדרים המקודם בימים אלו. עם זאת, שתי רפורמות חשובות במיוחד לשוק...

קולות קוראים של מפעל הפיס- תאריך אחרון להגשות בשני המסלולים- 4/2/2018

הפקת סדרות דרמה ישראליות לטלוויזיה סיוע בהפקת סדרות דרמה ישראליות הכלולות בהגדרת "תכנית סוגה עילית" כהגדרתה בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון) התש"ע- 2009) והמיועדות לשידור בטלוויזיה, באמצעות הקצאת מענק הפקה...