HOT8 מזמין אתכם להגיש הצעות לסרטים תיעודיים
את הצעותיכם ניתן להגיש בין התאריכים:

30.11.2018 – 28.10.2018

הצעות לסרטים תיעודיים יוגשו באמצעות האתר בלבד, הצעות שיוגשו באמצעים אחרים לא ייבדקו.
על טופס ההגשה להכיל את הפרטים הבאים:
שם הסרט, פרטי המפיק, פרטי הבמאי ותקציר הסרט (עד 300 מילים). 
בנוסף, לכל הגשה יש לצרף:
1. קובץ הגשה בפורמט Word או pdf הכולל:
    ▪ סינופסיס
▪ הצהרת כוונות הבמאי
▪ טריטמנט
▪ קורות חיים של היוצרים
▪ לוח זמנים להפקת הסרט
 2. תקציב הסרט בפורמט Excel
מומלץ לצרף קבצי וידאו במידה וקיימים באורך כולל של לא יותר מ-15 דקות.
יש להעלות את החומרים און-ליין, לפי הפירוט הבא:
1. החומרים צריכים להיות זמינים און-ליין באתר youtube או vimeo במשך 4 חודשים לפחות.
2. אנו ממליצים להצפין בסיסמא את החומרים המועלים לרשת האינטרנט – את שם המשתמש והסיסמא יש לציין בטופס ההגשה.
3. אין לשלוח קבצים להורדה. כל הקבצים צריכים להיות אך ורק און-ליין.
לקישור המלא:
http://kolkoreh8.co.il

 

 

 

error: Content is protected !!
דילוג לתוכן